Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Jakob Lorber - okultné médium s kresťanským nádychom (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

preto zakazuje, lebo
takto by sa ludia dostavali do styku s demonickym svetom, k comu su tieto okultne techniky vstupnou branou . 'zosnuli', s ktorymi Lorber komunikoval nebol nikto ini, iba demoni, ktorym sa Lorber 'zapozical' ako pisacie a odkazovacie medium
Miro Iliaš
< 1 2

 

je možné že nevedomí ľudia by nerozoznali demonický svet od toho čo nás vedie k vývoju, svetlu, k spáse ..... Takže Boh chce ochrániť ćloveka od omylu ale aj od toho aby sa neupriamoval len na posmrtný život, lebo tu v hmote musí splniť určitú úlohu ...

Samotné veštenie nemôže byť hneď hriech pretože Ježiš sam veštil tým že predpovedal budúcnosť a aj Ján v Zjavení v podstate veští ... Ak je ale veštenie zlé,je to preto lebo sa zameriava na niečo mimo slobodnej vôle človeka. Proste nie je dobré chápať všetko len ako osud, a práve preto bol Boh proti veštectvu,aby upriamil človeka na jeho vlastné sily,aby sa nepoddal silám ktoré ju vlečú osudom, karmou, Zákonom ...

Boh stvoril určité zákony skrz anjelov a pod., teda kto ich pozná, môže vedieť čo sa stane, lenže toto poznanie je škodlivé ak človek neprejaví svoju slobodu voči svojmu predurčeniu. Teda nie preto neveríme vplyvom hviezd, lebo ten vplyv neexistuje,ale preto,lebo sa spoliehame na svojho slobodného ducha a Boha ktorý stojí nad zákonmi prírody, nad determinovaným svetom, a aj nad dedičnosťou a pod ...
 
Hodnoť

 

Mirko, ako som ti už napísal: verím, že raz príde čas, keď prestaneš odsudzovať všetky zjavenia, lebo týmto sa dobrovoľne a nezmyselne pripravujete o očistenie sa od povier, ktoré stále v sebe živíte. Opakujem ti, si pomýlený a odsudzovaním dobra klameš nielen seba, ale klameš aj všetkých slepých dôverčivých ľudí. Tieto spisy sú čisté dobré Božské a nieje v nich nič zlé démonské. Lorber vzdal svojim životom Bohu česť, lebo duch ktorý si ho zvolil za pisára a on mu pokorne slúžil, je Svätý Duch Ježiša Krista.

Problém nieje v Lorberovi, ale v tebe samotnom ako aj v ľuďoch, ktorí majú pokazený mozog a sú iba slepo veriaci všetkému pravdivému aj nepravdivému, čo sa v detstve naučili. Zapamätal si si do mozgu na niekoľko mozgových tabuliek satanské učenie, ktoré ťa nestále privádza ku nekresťanskému obrazu nenávidieť pravé duchovné posolstvá a považovať ich za dielo diabla. Ty svoju predstavu považuješ za pravdivú, hoci je v skutku satanská, lebo si ju nikdy neskúmal - stredovekú satanskú náuku falošných cirkevných učiteľov, aby ľudia neskúmali dobrotu zjavenia vo svojom srdci v láske k Bohu, ale aby slepo verili že Boh po Jánovom zjavení prestal posielať zjavenia ľuďom a na nás kašle. Chceli aby veriaci zostali duchovne mŕtvi, tak ako sú aj oni, a nehľadali cestu ku Darcovi všetkého dobra a života, a aby slepo verili a slúžili zablúdeným slepým vodcom cirkvi. A ty niesi výnimkou, rovnako ako ani mnohí vo vašich odpadlíckych sektách, všetci veríte v satanskú uzatvorenosť Božích zjavení- ako keby Boh nesmel už viac posielať ľudstvu svoje Slovo. -1.Tes.5,15-24.

"Mk9:39 Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nieto nikoho, kto by v mojom mene činil divy, a mohol by hneď zle o mne hovoriť. 40Pretože kto nie je proti nám, je za nás." - toto ty neustále vo svojom srdci popieraš. Lorberovo zapísané slovo vedie ľudí ku láske ku Bohu Otcu, vysvetľuje všetko a to je základ. Žiaden úpadok, slepota ani kliatby, lenže ty nechceš sa nechceš uzdraviť, ty radšej budeš odsudzovať toto Dobré slovo.Budiž, máš slobodnú vôľu robiť podľa seba alebo podľa Boha. Konáš podľa seba, škodíš sám sebe, sám si si otrávil svoju dušu a touto otrávenou vodou ideš proti Bohu a z jeho milosti nám danému zjaveniu. Slová "11Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé, pre mňa. 12Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami." platia pre Lorbera, lebo on vzdáva Ježišovi poctu a chválu. Ty ho za to hanobíš, lebo sa nazývaš kresťanom, ale jasne dobré slovo nazývaš zlým. Ty sám si začal samozvane špiniť Ježišovho proroka klamaním na Dobré Božie slová. Neuvedomuješ si, čo robíš? Nosíš toto klamstvo vo svojom srdci aj v mozgu.
 
Hodnoť

 

Nemysli si, že som naivný a okamžite som prijal toto Pánovo zjavenie. Tiež som mal ako ty pochybnosti o pôvode tohto slova, pretože som bol rovnaký ako ty- myslel som si, že keď sa tam hovorí o vesmíre a duchoch, tak to môže byť aj od zlého ducha- lebo som síce poznal slová "Diabol sa pretvaruje na anjela svetla", ale som im nechápal. Dnes viem, že diabol je každý zlý duch, či už zomrelý alebo žijúci tu na zemi v tele ako človek, ktorý miluje konať zlo. A ako potom posúdiť pravdivosť tých Lorberových spisov? Potom som pochopil, že sa pri posudzovaní toho písma mám riadiť týmito slovami: "19Ducha neuhášajte. 20Proroctvami nepohŕdajte. 21Všetko zkúšajte; dobré podržte. 22Každého druhu zlého sa chráňte. 23A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. 24Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní." 1.Tes.5. A dnes som si istý, že toto zjavenie je úplne pravdivé, napokon vedie človeka ku láske k Bohu a blížnemu, aby sa naša duša stala anjelskou a nie démonskou. Toto sa nedá poprieť. A uvedomujem si tiež, že každý kto bojuje proti tomuto dobrému slovu, je buď iba poblúdený človek- satan ktorý odporuje Božiemu slovu, alebo zatvredný zlo milujúci diabol. Diabolská duša popiera Božie milosrdenstvo a jeho vernosť.

Snáď ti aj ostatným toto pomôže, Mirko, nasledujúca kapitola z 1.dielu Veľkého Evanjelia Jánovho, kde sa Ježiš rozprával s istým Rímskym veliteľom, ktorý sa ho spýtal: 68.) 20) Hovorí veliteľ: „To je nejasné! Ak je tomu tak, čo si potom počnem so všetkými svojimi krásnymi bohmi? Moji predkovia v nich verili; je správne zostať verní viere týchto mojich predkov, alebo mám začať veriť v Boha Židov?” A Ježišova dobrá odpoveď v 69.kapitole hovorí o hodnote a podstate pravdy a ceste ku nej, o hlave a srdci a ako dospieť ku pravde. - http://www.lorber.szm.sk/vej
 
Hodnoť

 

Tiež doplnenie (11.2.2011): Miroslav, z teba tá "láska" priam prýšti. Keď čítaš tieto dobré slová iba preto, aby si ich hanil, potom robíš zle. Láska sa má radovať z pravdy a nie zo lži. Dúfal som, že si už pochopil, že tieto slová sú dobré, no snáď raz si v sebe uznáš svoj omyl a prestaneš si predstavovať v tebe nepoznanom Ježišovi démona. (Mat.10,25, Mat.12,33-37)
Lorber zapísal slová Pána Ježiša nielen o Saturne, ale aj o Zemi, kométach a iných súhvezdiach. Je to krásne svedectvo o tom, že tento obrovský vesmír stvoril Boh zo svojej lásky a zľutovania sa nad zlými duchmi, ktorí sú upútaní v hmote, aby sa postupne stali opäť dobrými. Lebo Boh stvoril všetko dobré, ale časť stvorených duchov sa pohoršila, vrátane nás. Preto dobrotivý Boh stvoril vesmír, ktorý už trvá miliardy rokov a ešte bude dlho trvať ako školu polepšovania zlých duší. Nielen že je v celom vesmíre súdený život, ale má aj svoje poslanie a zmysel. (viď úvod Ján 1.kapitola)
Ku Saturnu: "11Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva. 12Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!" -Ján 3. -preto aj biblia nieje encyklopédiou zeme a tobôž vesmíru, ale iba stručný návod, ako dospieť ku životu z Boha v srdci. Aj naša zem je v podstate živý organizmus (Mt.12,40), ale pokiaľ budeš žiť v nenávisti, zostane v tebe stále iba tma a nikdy ničomu neporozumieš. Na konci Saturnu Ježiš vraví, že si zasľúbil vyvoliť Zem, túto malú, špinavú planétu za svoje rodisko. (Rozumej dobre, naozaj tu mnohí žijú/žijeme/ v špine. Mat.15,8.)

Ešte ku tomu srdcu: Mnoho ľudí (dokonca aj veriacich) sa dnes mylne domnieva(pod vplyvom empirického bádania modernej vedy), že človek rozmýšľa v mozgu (dokonca v rozpore s celým Novým zákonom!). Ale v mozgu sa iba prehliadajú myšlienky dušou, ktoré doň vchádzajú a otlačujú sa naň zo srdca a tiež zo zmyslových orgánov. O tom hovorí Ježiš napr. vo VEJ 2-62.kapitole Myslenie v srdci, aj VEJ 4-226.-240.kapitola. Pre dnešnú dobu naozaj veľmi potrebné slová.

Skrátene je to spísané aj v knižke "Duchovná anatómia človeka" - nedávno som ju preložil do slovenčiny a nájdeš ju tiež na mojej fanúšikovskej stránke http://www.lorber.szm.sk
 
Hodnoť

 

Miro, hoci sa žiaľ posmievaš existencii horských duchov, ale aj naši predkovia o nich vedeli viac, než vieš ty. Pravdaže, niektoré bytosti si aj povymýšľali, ale evidentne neboli na duchu takí slepí ako sme my, dnešní ľudia. Dobre si len prečítaj tu na SME, čo o nich zaznamenal Pavol Dobšinský v knižke Prostonárodnie obyčaje, zvyky a povery v kapitole X.Poverečné a báječné bytnosti: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/...
Som presvedčený, že mnohé z týchto duchovných bytostí niesú iba ĽUDOVÉ výmysly, ale zakladajú sa na skutočných zážitkoch. Viď tamže napr. postavy "Čierny cap", "Čierny chlap", "Lútky"(toto si prečítaj, lebo sa v tvojom súdení namyslene posmievaš veciam, ktorým ani neveríš ani nerozumieš, veľmi dobrým varovným slovám Pána Ježiša Krista vo VEJ 2/65.), ďalej "Mátoha", "Poludnicaz", "Pikulíkje", "Rároh", "Rarach", "Rarášok", "Strygônia Strygy", "Svetlonos", "Vĺkolák", "Založená duša" (všimni si tiež toto pravdivé ľudové svedectvo o zomrelých chamtivcoch!)
 
Hodnoť

 

Či už bol Lober blázon ale posadnutý, to nezistíme. Ale že je blázon ten, kto ho dnes obhajuje, je viac než isté.
 

 

Možno pre teba som blázon, rovnako aj naši predkovia, ktorí si rozprávali o prírodných bytostiach. Možno sa považuješ za múdreho človeka. Možno nevieš, že v dnešnej dobe sa o týchto veciach dosť hovorí a nevidím dôvod, prečo by som tomu nemal veriť. Možno.... ( iba ako príklad lesnevily.blog.cz )
 
Hodnoť

 

Miro, Jakob Lorber je Božie dieťa a žije v nebi. Jeho spisy sú Ježišove spisy. Slová, ktoré počul a zapísal, mu hovoril Pán Ježiš priamo do srdca, nie do mozgu. Preto to nie je žiaden channeling, ako si to ochotne prijal veriť od zlomyseľných ľudí, pretože si sa urazil. Kritika konania mnohých z vás, najmä tých, ktorí bačujú v politike, je oprávnená, pretože vašim zlatým teľaťom sú skutočne peniaze a mocichtivosť. Pán Ježiš hovorí: "Každá myšlienka se dá šikovným odporcom zneužiť, a ak chce niekto špinavé - má to špinavé." Rovnako hovoril aj cez Izaiáša: "Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké! Beda tým, ktorí sú múdri vo svojich vlastných očiach a pred svojou vlastnou tvárou rozumní!" Čiže beda tým, ktorí na Boha nedbajú, nehľadajú jeho vôľu a obracajú sa mu chrbtom!

Ježiš prisľúbil, že nám pošle svojho Ducha Svätého, Tešiteľa, ak ho milujeme a poslúchame. Veríš azda, že Duch Svätý je iba tvoj vnútorný pocit tvojej záľuby? Tak to sa mýliš, lebo ako vrahovia milujú vraždiť a zlodeji milujú kradnúť pre svoje obohatenie, tak aj klamári milujú klamať, aby pošpinili pravdu, ktorú neradi počujú, a preto si zaútočil na Lorbera, lebo hovorí pravdu. Ježiš sa nezmenil, rovnako vraví pravdu svojmu vyvolenému národu, ako hovoril skrze Prorokov Starého Zákona, tak ju hovoril aj Osobne farizejom v Matúšovi 23. Kajaj sa, lebo aj ty si odmietol spravodlivé a pravdivé slová Ježišovho proroka.

Ježiš povedal, že Tešiteľ-Duch Svätý vás uvedie do celej pravdy, ak ho hľadáte, milujete a poslúchate celým svojím srdcom, vôľou, dušou a mysľou. Pravda nám vkladá Otec vkladá do srdca tým, ktorí ho o to prosia, sú pokorní, a sú jej hodní! Lebo on nedáva svoje perly-slová sviniam. Je na tvojej slobodnej vôli, či Ježiša chceš prijať, alebo odmietať. Či máš srdce pyšné, alebo pokorné. Či miluješ viac Ježiša a Pravdu Jeho Ducha Svätého viac než tvoju dušu, všetky veci aj ľudí, ako je to zaznamenané v evanjeliu! Ježiš tiež povedal, "Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou." A tiež povedal: "Moje ovce počujú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú ma." A tiež: "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!" Božia vôľa nie je napísaná v biblii, ale je živo oznamovaná v srdci. Ak ju nehľadáš, nemôžeš ju nájsť a nemôžeš ani nájsť Ježiša. Hľadáš, počúvaš a činíš jeho vôľu, alebo činíš svoju vlastnú vôľu? Keby hľadáš a počúvaš Božiu vôľu a jeho hlas, potom by si nikdy nehanil spisy Jakoba Lorbera. Lebo on bol pokorný a čistý srdcom, a je pravý prorok Ježiša Krista. Žijeme v čase veľkého súženia, ktoré čochvíľa eskaluje. Ľutuj svoje hriechy, odstráň svoju pýchu zo srdca, pokor sa, poslúchaj Ježiša a pýtaj sa ho v srdci Osobne, aby ti dal poznanie, či sú slová Jakoba Lorbera pravdivé, a on ti pravdivo odpovie! Neži ako ostatní ľudia, ktorí nenávidia Boha, ale pokor sa pred Ním a daj mu celé svoje srdce, inak ti povie "Choď preč odo Mňa, nikdy som ťa nepoznal." Hľadaj Ježišovu vôľu, nie tvoju vlastnú vôľu.

https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?...
 

< 1 2

Najčítanejšie


 1. Peter Remeselník: Arogantný vodič zrazil dve ženy a ušiel - polícia ho potrestala nepotrestaním ... 2 036
 2. Róbert Bosák: 15 ľahkých prechádzok v Tatrách 649
 3. Rudolf Pado: Minister Gröhling, budíček! 460
 4. Věra Tepličková: Exemplárny trest!!! 358
 5. Soňa Fröhlichová: Švajčiari zavádzajú plošné nosenie rúšok v interiéri 153
 6. Maroš Chmúrny: Kotlebove prianie a nelegálny protest 130
 7. Irena Simunekova: Návraty - Hrad Šášov 108
 8. Vladimír Benčík: Mexiko 4/5 – Naozaj priletel mayský kráľ Pakal z vesmíru? (pamiatka Palenque) 108
 9. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (8. - 15.10.1920) 99
 10. Martin Šuraba: Strach z výšok 74

Rebríčky článkov


 1. František Cudziš: Propagujúci sám vojak v poli (v Bratislave), IX.
 2. Miriam Studeničová: Obhajoba zákona karmy
 3. Štefan Vidlár: Mňa ..bne
 4. Miroslava Arpášová: Vraj kultúru nemáme v genetickej výbave
 5. Andrej Hossa: Rýchle (a jednoduché) tipy na darčeky
 6. Lukáš Baloga: Podľa kalendára už brexitové rokovania stroskotali. V skutočnosti je ešte stále šanca na n
 7. Milan Koval: Šialenstvo, zvané celoplošné testovania občanov Slovenska, ktoré sa pripravuje.
 8. Vladimír Bohm: Ako súvisí riziko záplav z priehrady Tri rokliny v Číne s našimi perinami?
 9. Marián Tkáč: Slovensko je vo vážnom stave od 21.3.2020. Dokedy?
 10. Jozef Legény: Kauza Matovič: priorita psychickej spôsobilosti politikov pred ich hmotnou zodpovednosťou


Už ste čítali?